1.  TỔNG QUAN
Thỏa thuận điều khoản sử dụng này được thực hiện bởi và giữa CÔNG TY TNHH MEDRING VIETNAM INTERNATIONAL (Sau đây gọi là “ MEDRING”) và người sử dụng (Sau đây gọi là “Bạn”), và có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng phần mềm điện tử MEDi hoặc ngày chấp nhận về việc sử dụng.
Các từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” sẽ đề cập đến MEDRING. Các từ “bạn”, “của bạn”, “Người dùng” hoặc “khách hàng” sẽ đề cập đến bất kỳ chủ thể nào chấp nhận điều khoản này, có quyền truy cập đến tài khoản của bạn hoặc sử dụng Dịch vụ. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

2.  MÔ TẢ DỊCH VỤ
Phần mềm bệnh án điện tử sử dụng công nghệ điện toán đám mây, theo đó, phần mềm có một số ưu điểm như sau:
–  Không yêu cầu cấu hình hệ thống phần cứng tại cơ sở lắp đặt phần mềm này;
–  Dễ cài đặt ban đầu và dễ bảo trì định kỳ phần mềm;
–  Bảo mật dữ liệu;
–  Thuận tiện truy cập và xem thông tin mọi lúc mọi nơi

Các chức năng chính của MEDi
+) Quản lý bệnh nhân

+) Quản lý lịch sử khám

+) Quản lý đặt lịch khám

+) Quản lý liệu trình

+) Quản lý hệ thông kế toán

+) Quản lý thuốc và vật tư

+) Thanh toán bảo hiểm

+) Hệ thống kiểm soát nội bộ

3.  ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
–  Khách hàng được hiểu là các người sử dụng có khả năng tiếp cận phần mềm của chúng tôi thông qua việc sử dụng Phần mềm bệnh án điện tử MEDi của MEDRING VN.
–  Bằng việc sử dụng hoặc trở thành thành viên của phần mềm MEDi, Khách hàng đồng ý và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung trong Điều khoản sử dụng này.

4.  ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN
Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên MEDi, người sử dụng cần cung cấp cho phần mềm các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với mọi thông tin cá nhân, nhân thân khi tiến hành đăng ký sử dụng tài khoản trên MEDi.

Sau khi đăng ký, Khách hàng chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. MEDi sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang ứng dụng, Khách hàng cần thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu ứng dụng hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới và thông báo ngay lập tức cho chúng tôi.

5.  QUYỀN THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN
Khi Khách hàng truy cập và sử dụng phần mềm, MEDi có thể thu thập, cập nhật và lưu trữ các thông tin như cấu hình điện thoại, số liệu thống kê quá trình truy cập, thông tin cá nhân cung cấp cho MEDi khi đăng ký… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, số điện thoại, CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước, email, địa chỉ, thông tin vị trí bệnh sử, thông tin về sức khỏe,… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc giúp bạn sử dụng được hoàn thiện các chức năng của ứng dụng, cải thiện trải nghiệm khách hàng hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.