Chính sách quyền riêng tư bao gồm các chính sách và quy trình của chúng tôi liên quan đến việc thiết lập cách thu thập, sử dụng, lưu trữ, lưu giữ và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để đảm bảo rằng bạn biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

Quý khách có thể sử dụng Chính sách quyền riêng tư này bằng cách đọc thông tin về mục đích chung bên dưới và nếu thông tin đó có liên quan đến hoàn cảnh cụ thể của quý khách.

Phần 1: Thông tin Mục đích Chung

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách như thế nào?

Quyền riêng tư của quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết xử lý thông tin cá nhân của quý khách một cách có trách nhiệm và tuân theo Đạo luật quyền riêng tư, Nguyên tắc quyền riêng tư của Việt Nam và bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu sức khỏe và quyền riêng tư hiện hành nào khác.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích liên quan trực tiếp đến các dịch vụ, chức năng hoặc hoạt động của chúng tôi và chỉ khi cần thiết hoặc liên quan trực tiếp đến các mục đích này.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi có về quý khách được giữ an toàn, chính xác và cập nhật và được bảo vệ khỏi việc lạm dụng, can thiệp và mất mát, cũng như truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ và chúng tôi cũng như bên thứ ba của chúng tôi các nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng một số biện pháp vật lý, hành chính, nhân sự và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm của quý khách.

Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho ai?

Nói chung, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho:

• nhân viên của chúng tôi, trên cơ sở cần biết;

• các cố vấn và đại lý chuyên nghiệp của chúng tôi, trên cơ sở cần biết;

• Các bên thứ ba cụ thể được tích hợp với chúng tôi để nâng cấp, tối ưu hóa và cải thiện các tính năng tiện lợi cho người dùng như nhà cung cấp Ứng dụng bệnh nhân…

• những người khác, bao gồm các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, hoặc theo yêu cầu, ủy quyền hoặc cho phép của pháp luật.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi (nơi chúng tôi được luật pháp hiện hành cho phép thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo).

Tại sao chúng tôi thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân đó?

Nói chung, chúng tôi thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho mục đích chính mà thông tin được thu thập và cho các mục đích khác có liên quan đến mục đích chính của việc thu thập. Những mục đích này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

• để cho phép quý khách truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của chúng tôi;

• cho phép quý khách quản lý và hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của chúng tôi;

• để liên lạc và giao tiếp với quý khách;

• để cung cấp cho quý khách thông tin tùy chỉnh về việc quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của chúng tôi, trừ khi quý khách đã chọn không tham gia các dịch vụ này;

• để gửi cho quý khách các thông điệp tiếp thị và quảng cáo mà quý khách có thể quan tâm;

• để vận hành, cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của chúng tôi cũng như trải nghiệm người dùng của quý khách, chẳng hạn như thực hiện phân tích và tiến hành nghiên cứu về việc sử dụng và vận hành các sản phẩm phần mềm của chúng tôi;

• để gửi cho quý khách các tin nhắn dịch vụ, hỗ trợ và quản trị, lời nhắc, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật và các thông tin khác mà quý khách yêu cầu;

• để quản lý các cuộc khảo sát, cuộc thi hoặc các hoạt động quảng cáo khác do chúng tôi tài trợ hoặc quản lý;

• để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm mọi lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật và để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với các bên thứ ba; Và

• bất kỳ mục đích nào khác, với sự đồng ý của quý khách.

Thông tin hủy nhận dạng

Đôi khi, chúng tôi có thể thực hiện phân tích dữ liệu về dữ liệu liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu bệnh nhân ở dạng được xác định mà không có sự đồng ý và ủy quyền thích hợp (theo yêu cầu của luật hiện hành).

Trước khi chúng tôi thực hiện phân tích dữ liệu như vậy, chúng tôi sẽ cẩn thận xóa một số thông tin nhất định hoặc thay đổi thông tin mà chúng tôi thu thập về quý khách để quý khách không còn bị nhận dạng từ thông tin đó nữa (nghĩa là thông tin không còn được liên kết với thông tin cá nhân và/hoặc thông tin nhạy cảm của quý khách ).

Phần 2: Bảo mật

Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ tính bảo mật của thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách. Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, vật lý và điện tử được thiết kế để bảo vệ thông tin của quý khách khỏi bị truy cập trái phép. Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ tiết lộ nào theo yêu cầu của pháp luật về bất kỳ vi phạm nào đối với tính bảo mật, tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân được lưu trữ điện tử không được mã hóa của quý khách cho quý khách qua email hoặc đăng tải dễ thấy trên Dịch vụ trong thời gian nhanh nhất có thể và không có sự chậm trễ vô lý. phù hợp với nhu cầu hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ biện pháp nào cần thiết để xác định phạm vi vi phạm và khôi phục tính toàn vẹn hợp lý của hệ thống dữ liệu.

Quản lý tài khoản

Người dùng phải giữ an toàn thông tin nhận dạng, mật khẩu hoặc thông tin liên quan đến tài khoản khác và thông báo ngay cho chúng tôi khi phát hiện truy cập trái phép bằng tài khoản hoặc phương tiện bảo mật của họ, bao gồm mất, đánh cắp hoặc tiết lộ mật khẩu và thông tin bí mật khác.

Quản lý thông tin qua địa chỉ E-mail:

Khi quý khách đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail mà quý khách cung cấp sẽ được sử dụng làm phương tiện liên lạc với quý khách. Trước hết, hãy đảm bảo rằng quý khách cung cấp một địa chỉ e-mail hữu ích trong quá trình sử dụng dịch vụ này.

Chúng tôi có thể gửi thông tin bí mật qua e-mail hoặc nhận yêu cầu hỗ trợ của quý khách. Trong trường hợp quý khách không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, quý khách phải thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi này.

Để bảo vệ quý khách, chúng tôi có thể tạm thời ngừng nhận yêu cầu qua e-mail quý khách cung cấp nếu phát hiện gian lận hoặc thông tin bất thường cho đến khi chúng tôi liên hệ với quý khách để xác nhận.

Mục 3: Khiếu nại

Nếu quý khách cho rằng chúng tôi đã vi phạm Đạo luật về quyền riêng tư hoặc quý khách muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm của quý khách, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới. Vui lòng bao gồm tên, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại của quý khách và mô tả rõ ràng khiếu nại của quý khách. Chúng tôi sẽ ghi nhận khiếu nại của quý khách và sẽ cố gắng hết sức để trả lời khiếu nại của quý khách trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được.

Liên hệ với chúng tôi

E-mail: privacy@medring.co.jp